Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 9/10
Id. 2000: NAZAJ V KLOZET

Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

PORNOVIZIJA


______

SEKSUALIZACIJA MEDIJEV

Od Magnus festivalov do performansa in body-arta v ljubljanski
umetniški areni

Nataša Sukič Vegan


Vlasta Delimar, “The Power is Balanced”, 31. 10. 98, Galerija Kapelica

“Ni problem v tem, da se favorizirajo tradicionalne umetniške tehnike in buržoazne estetske prakse, ni problem v pevskih zborih, v gledališčih iz devetnajstega stoletja, v razcvetličeni literaturi in slikarskih dekorativizmih! Problem je v tem, da se pod krinko diskurza lepih umetnosti skriva ideološka prostitucija, ki legi-timizira diletantstvo, frivolnost, zakotnost in površnost.”
Jurij Krpan, umetniški vodja galerije Kapelica


Tako zveni del medijskega obvestila kustosa Jurija Krpana, ki je v letu 2000 bil boj za obstanek galerije Kapelica s taistimi “oblastniki” kot Roza disko. Strategije ukinjanja alternativne in avantgardne kulture so si v zadnjem desetletju sumljivo podobne. Se še kdo spomni galerije ŠKUC kot enega najbolj družabnih in vitalnih prostorov v mestu? Galerija Kapelica, oder in ambient predrznosti, provokacije in umetniških akcij, ki s pomočjo body-arta izraža upor proti sistemu, je eno tistih mest, ki jim izključevalne politike odrekajo razumevanje umetniških vsebin in praks, ki se gibljejo na skrajnem robu, onkraj moralizmov in družbeno sprejemljivih vrednostnih kriterijev, vsebin, ki iz drugačne perspektive skušajo razširjati naše kognitivne horizonte.

Eden bolj učinkovitih načinov umetniškega izražanja družbenega upora je performans, še posebej body-art, ki predstavlja nekakšen umetnikov osebni manifest, radikalizirano govorico telesa, jezik, ki razbija iluzijo o tem, da je tisto, kar vidimo, na-ravno. Kako naj bi tudi bilo, ko pa vemo, da so vse naše aktivnosti determinirane z družbenimi normami in konvencijami. Golo telo, oblečeno telo, transformacije na telesu... so samo nekatere izmed neštetih možnosti improvizacije s telesom. Performans in body-art v bistvu niti nista toliko delo s telesom kot takšnim, ampak sta predvsem načina razmišljanja o diskurzu telesa, simbolna stroja, ki s pomočjo strukture umetniških praks metaforično raziskujeta smeri telesnega razvoja.

V skoraj štirih desetletjih obstoja se je forma performansa korenito spremenila. Če lahko za šestdeseta in sedemdeseta rečemo, da je šlo v umetnosti predvsem za kontrakulturo, je prišlo v osemdesetih do kategoričnega zavračanja predhodnega “neumestitvenega” idealizma. Nastopila je medijska generacija umetnic in umetnikov, odgovor generacije, ki je odraščala ob štiriindvajseturnem non-stop bombardiranju televizije in ob kulturni dieti filmov B produkcije. Devetdeseta beležijo neverjetni razpon ne samo vizualne umetnosti, ampak tudi literature, gledališča, mode in različnih življenjskih stilov, ki so posledica drsečih, nestabilnih identitet, tehnološke zasvojenosti in hibridnosti v vseh pogledih. Sodobni performans sicer ohranja karakteristike eksperimentiranja, vendar ne več v smislu improvizacije, značilne za njegove začetke. Danes gre predvsem za poudarjanje visoko-tehnološke preciznosti in izvedbene eksaktnosti; performans je nekonvencionalen, nekonformističen, usmerjen k problemom, zgoščen, intenziven in radikalen. Kot tak je gotovo izrazni medij prihodnosti. V devetdesetih pride tudi do radikalnega odmika od romantičnega in kulturnega narcisizma; namesto tega smo soočeni s fabulami brutalnosti, z nekakšno sodobno gotiko, z žanrom halucinacij, povezanih s težavnostjo sprejemanja identitete, s konfliktom med biti in postati ipd. Uporaba telesa kot govorice, kot jezika, pomeni odziv na svet okoli nas na nov in drugačen način. Telo nastopi kot zmagovito, žrtveno, razpršeno, dramatično, tragično, politično, družbeno, skrivnostno. Kot prostor ekstremov. Kot človekov pradavni instrument za ubeseditev hic et nunc. Pri tem uporabi tatooje, piercinge in znake plemenskih, rodovnih ureditev in manipulira z lastnimi organi. Telo je na ta način simbolni stroj, ki izraža upor proti dominantni kulturi, proti vsakršnemu konformizmu. Pa tudi medij, v/na katerem se brez olepšav, neizprosno in kruto odslikava vsa družbena represija, vsa brutalnost, ves teror sistema nad posameznico oziroma posameznikom.

Skladno s smernicami sodobne svetovne umetnosti smo tudi v Ljubljani v zadnjem desetletju priča številnim festivalom in dogodkom (Mesto žensk, Lepota ekstrema, Teden lezbičnega in gejevskega filma, body-art performansi v galeriji Kapelica), ki so povezani z gledališkimi ali filmskimi reprezentacijami spola in seksualnosti. V središču zanimanja tega dogajanja je telo — homo-seksualno telo, virtualno telo, telo kot tekst, hendikepirano telo, telo kot politično stališče, nebogljeno telo, krhko telo, telo okuženo s smrtjo in zapisano smrti. Telo, izpostavljeno pogledu občinstva, oropano sleherne intime. Pogosto nemo telo, ki za sporazumevanje uporablja zgolj gib ali dejanja. Zgodnji začetki tovrstnih prizadevanj in reprezentacij (tudi domače produkcije) v Sloveniji segajo že v sredino osemdesetih, v čas alternativne, civilnodružbene scene in novih umetniških govoric ter medijev izražanja. Tako je bil video tisto tehnološko orodje, ki je ob pogojih ohlapnejšega družbenega nadzora, ob zmanjšanju represije v osemdesetih, omogočal osebno pisavo in družbeni angažma do tedaj prezrtih družbenih skupin (npr. homoseksualcev) in marginalnih umetniških produkcij (panka, underground rocka, ipd.). Prednost cenovno dostopnih tehnologij (videa, denimo), so bili nizki stroški in posledično visoka mobilnost znotraj neodvisne produkcije. V tem smislu so premogli določen subverzivni potencial; preko takratne ljubljan-ske alternativne scene so video produkcija, umetnost grafitov, performans in ulično gledališče postale relevantne umetniške govorice — prakse, ki so napovedale spremembe tako na ravni reprezentacije (vprašanja seksualnosti v povezavi s politiko) kot tudi prezentacije (selitev v underground, v zunajgalerijske prostore, ipd.). In ne samo to. Takratno ljubljansko alternativno kulturo je treba razumeti kot del prizadevanj za vzpostavitev civilne družbe v našem političnem prostoru, kar ji je s pomočjo alternativnih medijev (Mladina, Tribuna, Radio Študent) tudi zares uspelo.

Primer vnosa marginalnih seksualnih identitet v video ustvarjalnost in vizualno-tekstovne ubeseditve razmerja med homoseksualnim telesom in totalitarizmom je glasbena in večmedijska skupina Borghesia (Zemira Alajbegović, Neven Korda, Aldo Ivančić, Dario Sereval). Skupina je svojo izraznost gradila na kombinaciji tehno glasbe (body electric) v povezavi z vsebinami z družbenega roba (na plošči Njihovi zakoni, naša življenja eden utemeljiteljev gejevskega aktivizma v Sloveniji, Bogdan Lešnik, prebira manifest gejevske sekcije Magnus; ovitek plošče promovira gejevsko sekcijo Magnus, sekcijo za ženska vprašanja, Lilit, sekcijo za kulturo miru; napada 133. člen, ki je sankcioniral “verbalni delikt”). V svojih videih je skupina uprizarjala eksplicitni gejevski seks, ikonografijo gejevskih figur (podobe mornarjev, ki so eden bolj priljubljenih imidžev v gejevski skupnosti; stripovske podobe Tom of Finland, ikone gejevske kulture), transvestizem, psihadelično dekadenco in užitek, pa tudi represijo nad homoseksualnostjo. Že v njihovih zgodnjih spotih, zbranih na kompilaciji TAKO MLADI (1984), najdemo nedvoumne homoerotične podobe, S/M homoerotični seks in podobno. Njihovo delo in fenomen novega videa nasploh je teoretičarka Marina Gržinić v svoji knjigi Rekonstruirana fikcija — novi mediji, (video) umetnost, postsocializem in retroavantgarda takole komentirala: “Video medij v osemdesetih je posebej reflektiral dve polji: prvič, telo v povezavi s seksualnostjo in zgodovino v povezavi s politiko. V osemdesetih smo bili v domačem prostoru priče vstopa seksualnosti v video oziroma seksualizacije video medija. Ta refleksija je v videu privzela obliko zavestno performirane pornografije, s katero je bila označena neposredno in v celoti pred kamerami izpeljana uprizoritev seksualnega akta z izbiro istospolnih seksualnih partnerjev in razkazovanjem (tako heteroseksualnega kot tudi s teatralnimi elementi in pripomočki uprizorjenega hermafroditskega) golega telesa. Medijsko pozicioniranje istospolnih preferenc lahko v kontekstu socializma razumemo kot političen akt par excellence. Vse to dogajanje v video umetnosti je bilo pogojeno z razvojem civilnih družbenih gibanj v Sloveniji, s čemer imam v mislih gejevsko, feministično, lezbično in mirovniško gibanje, ki so se v slovenskem prostoru vzpostavila v sredini osemdesetih. Pri tem so tako imenovane “deviantne” neheteroseksualne izbire predstavljale tudi politično pozicioniranje seksualnega v socializmu. Ravno video medij je bil tisti, ki je povzročil premik politiziranja seksualnih identitet iz margine, iz undergrounda v sfero javnega; to pa je bilo nedvomno povezano s preizpraševanjem tako imenovanih državljanskih pravic v socializmu”.

Magnus festival
Ko govorimo o skupini Borghesia, katere pomembni akter je bil Aldo Ivančić, seveda ne moremo mimo vzpostavitve gejevskega aktivizma pri nas in izjemno odmevnih mednarodnih večmedijskih MAGNUS FESTIVALOV, ki so v slovenski (in tudi v nekdanji jugoslovanski) prostor prinesli za takratni čas povsem nove in radikalne vsebine: homoerotizem in reprezentacije gejevskih in lezbičnih spolnih identitet v širšem kontekstu umetnosti. Prvi festival se je zgodil leta 1984 (od 24. do 29. aprila) na večih lokacijah v Ljubljani: v Galeriji ŠKUC, v Cankarjevem domu, v CIDM-u, na Filozofski fakulteti in v Domu mladih Šiškarjev-Vodnikova. Predstavil je evropske in ameriške gejevske filme, razstavo svetovne gejevske publicistike, predavanja o gejevski kulturi (F. Arnal, A. Avanzo in G. Hockquenghem), diskusijo o gejevski kulturi in organiziranosti ter video Framed Youth s predstavitvijo avtorja iz Londona. Pomembne pa niso bile zgolj umetniške in teoretske vsebine, ki jih je festival izpostavil, ampak predvsem implikacije, ki jih je dogodek prinesel s seboj: v takratni družbeni prostor, kjer je bila vsakršna seksualnost (homoerotika še posebej) precejšen tabu, je vnesel politizacijo različnih spolnih identitet in s tem tudi vidnost doslej prezrtih in zamolčevanih istospolnih seksualnih praks. Skozi kanon gejevske kulture je festival na najboljši možni način v slovenskem prostoru vzpostavil diskurz o homoseksualnosti.


Orlan, Omniprésence, 1993

Festival Lepota ekstrema / HOMOEROTIZEM IN BODY-ART
Uporaba telesa in seksualnosti znotraj slovenskega videa in body-arta v osemdesetih je delno sledila konceptom t.i. “medijske generacije umetnic in umetnikov”, ki je razumela podiranje meja med resničnim življenjem in umetnostjo kot podiranje barier med umetnostjo in mediji. Poleg obsesije z novimi mediji so osemdeseta (tudi zaradi specifičnosti geopolitičnega prostora in trenutka) zgodba promocije različnih življenjskih stilov in svojevrsten narcisizem različnih spolnih identitet (z močnim političnim nabojem). Devetdeseta pa so, po zaslugi številnih umetniških dogodkov, povezanih s telesom, spolom in seksualnostjo, nedvomno prinesla večjo vidnost vsebin, ki so v osemdesetih še zmeraj sodile v svojevrstni kulturni underground.

Prvi festival Lepota ekstrema (Cankarjev dom, junij 1997) je obsegal cikel body-arta v njegovi najbolj žlahtni obliki. Štirje umetniki, štirje povsem različni pogledi na telo, ki je v njihovem primeru medij, s pomočjo katerega sporočajo svoja močno socialno obarvana sporočila. Štiri minimalistične zgodbe o (ne)umeščenosti v družbi, o spolnosti, o homoerotiki, o užitku, o nasladi, o terorju, o intimnem in družbenem, o nevidnem, skritem življenju na družbeni margini, o bližnji izkušnji s smrtjo. Tako je Ron Athey svoje telo s pomočjo tetovaž preoblikoval v ikono, v umetniški artefakt. Zanj je zelo pomembna izkušnja smrti (že vrsto let je HIV pozitiven). Temačna in obredna estetika Atheyevih predstav je izzvenela kot oster opomin in je neizprosno razgrnila agonijo, ki jo doživlja gejevska skupnost v dobi aidsa. Annie Sprinkle ima nekoliko drugačen pristop; v svojih predstavah uporablja telo kot medij za izražanje političnih stališč (v ljubljanskem performansu je prikazala svojo lezbično avtobiografsko izkušnjo). Njeni performansi so ironičen in ciničen prikaz izkoriščanja ženskega telesa v pornografski industriji. Svoj prehod iz sveta pornografije in industrije užitka (je namreč bivša prostitutka in porno zvezda) v področje umetnosti body-arta, ki estetizira in demistificira užitek, sama opisuje kot osvoboditev od seksualnega šunda. Spet drugačna je bila (L. Steger je predlani umrl po dolgoletnem boju z aidsom) zgodba Lawrencea Stegerja, enega ključnih akterjev in utemeljiteljev tako imenovanega kabaretnega performansa, katerega začetki segajo v pozna osemdeseta. Steger tako imenovanih queer identitet (cela vrsta identitet, kamor sodijo lezbijke, geji, biseksualci, transvestiti, transgenderji, transseksualci, heteroseksualci, feministke, ženske ...) ni postavljal v prvi plan, čeprav je priznaval, da so bile podlaga za njegovo delo. Najraje je obravnaval pozicijo autsajderjev, ljudi, ki imajo v družbi odklonski status, in so kot taki potisnjeni na družbeno margino, kjer je njihova eksistenca prezrta in zamolčana in ki jim je, navsezadnje, tudi sam pripadal. Za Stegerja je bilo telo izvorno besedilo, osnovna skica, ki je lingvistično določena in zmanipulirana s kulturološko vsiljenimi znaki in podobami. Njegovo delo je delo o odsotnem telesu, tistem, ki v takšni družbeni stvarnosti ni udeleženo, ki je torej onkraj družbenih konceptov spola in iz njega izpeljanih spolnih vlog.

Drugi del festivala Lepota ekstrema se je zgodil v galeriji Kapelica in v Cankarjevem domu. Nastopilo je sedem različnih skupin ali posameznih umetnic in umetnikov, ki pa se tokrat s homoerotičnimi vsebinami niso ukvarjali neposredno, čeprav je bil festival nekakšen hommage nedavno preminulemu Lawrenceu Stegerju. V ospredju je bilo preizpra-ševanje telesa v povezavi s tehnologijo, fetišizirano telo, ki koketira tako z istospolnimi kot heteroseksualnimi spolnimi praksami, narcisistično telo, ki se spogleduje z občinstvom, telo, ki se golo izpostavi vojerističnemu pogledu, telo, ki ga nadzira cerkvena oblast, nuklearno telo, ki ga medicinska grožnja prekodira v digitalni zapis, telo, ki skozi ritual (samo)-žrtvovanja in nasilja postane predmet srečanja bolečine in užitka.

Če je Lepota ekstrema zastavljena kot bienalni festival, pa je galerija Kapelica prostor stalnih reprezentacij mnoštva body-art poetik. V središču zanimanja je oživitev dediščine in poslanstva umetniškega avantgardizma; osredotoča se na raziskave in umetniške eksperimente, ki reflektirajo sedanji trenutek, družbene pogoje in situacije, ki nas obkrožajo. Njen programski koncept je zavračanje diktatov konzumno naravnane družbe in tiste umetnosti, ki se s pomočjo svoje prilagojenosti družbeno sprejemljivim normam skuša prodajati kot tržno zanimiva. Skratka, osnovna maksima galerije zvesto sledi ideji, da se mora umetnost vedno konfrontirati z obstoječo kulturo, ne pa ji slepo slediti. Njen pomemben programski del je omogočanje dostopa ljudi iz različnih umetniških okolij do raziskovanja in eksperimentiranja z novimi paradigmami in mejami sodobne umetnosti, njihovo opogumljanje, informiranje, vzgajanje.

Uporaba telesa v sodobni umetnosti je namenjena predvsem družbeni kritiki. To, da sta body-art in, denimo, net-art, avantgardni in progresivni umetnostni obliki, v zadnjem desetletju postali že nekakšna stalnica umetniških manifestacij v Ljubljani in v Mariboru (multimedijski center Kibla) daje upanje, da nas ne bo preplavila retro in tradicionalistična, daleč v preteklost in v anemični elitizem zazrta miselnost državotvornih snovalcev nacionalne kulturne politike. Nekaj je gotovo: danes ne gre več za homo faber ne za homo ludens in ne za homo sapiens. Človek je le še bitje brez mitov, brez morale, brez alegorije. Je le še človek, poln strahu pred prekletstvom čustev in brezčutnosti, človek, ki živi svoja dejanja pietete in obscenosti, svoja nagnjenja k dekadenci in spravi.


Viri:
- Maria Klonaris/Katerina Thomadaki, Interseksualnost in intermediji: Manifest, Maska: Telo, ujeto v drobovje računalnika, ur. Marina Gržinić;
str. 59, Ljubljana 2000.
- Marina Gržinić, V vrsti za virtualni kruh, ZPS, Ljubljana 1996.
- www.kapelica.org.
- Lea Vergine, Body Art and Performance, Skira Editore, Torino 2000.
- Nataša Sukič, Spol i rod u recentnoj performans produkciji u Sloveniji,
str. 97, Frakcija, št. 12/13, Zagreb 1999Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema tromesečja |
LLOBBY - zunanji | ŠOLA | KULTURA |KLOZET | LITERATURA | RUBRIKA |
PORNOVIZIJA | SUMMARY


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4