Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 9/10
Id. 2000: NAZAJ V KLOZET

Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

RUBRIKA


______

EPISTEMOLOGIJA KLOZETA
Eve Kosofsky Sedgwick

Pričujoči esej je del istoimenske knjige Eve Kosofsky Sedgwick, “The Epistemology of the Closet” (1990), katere rdeča nit je analiza moderne gejevske/lezbične zgodovine oziroma liberacionističnih gibanj po letu 1969, ki naj bi — zaradi naslanjanja na “režime odprte skrivnosti” — v mnogočem zašla. Objavila je tudi delo “Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire” (1985).

Epistemologija klozeta ni zastarela tema ali opuščen režim znanja. Dogodki iz junija 1969 in po njem so resda usodno poživili moči mnogim ljudem, okrepili so magnetizem in obet gejevskega samorazkritja, vendar pa je Stonewall komajda uspel strmoglaviti gospostvo globoke skrivnosti. V mnogih pogledih se je zgodilo prav nasprotno. Vse bolj intenzivna atmosfera javne artikulacije ljubezni, ki je znana po tem, da si ne drzne izreči svojega imena, stopnjuje — skozi presenečenje in naslado, ki se ne izčrpa, skozi fine tipalke javne pozornosti — svežino drame (še posebej neprostovoljnega) gejevskega razkrivanja. Tako gibko in produktivno zastavljena struktura naracije ne bo zlahka zrahljala svojega prijema nad pomembnimi oblikami družbenega pomena. Kot trdi D.A. Miller (“Secret Subjects, Open Secrets”; v: The Novel and the Police), skrivnost lahko deluje kot subjektivna praksa, kjer se tvorijo dvojice zasebno/javno, noter/zunaj, subjekt/objekt, in kjer svetost njihove prve polovice ostane neokrnjena. Fenomen “odprte skrivnosti” pa ne zruši niti teh binarnosti niti njihovih ideološ-kih učinkov, temveč prispeva le k njihovemu fantazmatskemu vračanju.

Celo na individualnem nivoju, med najbolj odprtimi geji in lezbijkami, obstaja izredno malo takšnih, ki se tu in tam, ob stiku z nekom, ki jim je osebno, ekonomsko ali institucionalno pomemben, ne odločijo za klozet. Pogubna prožnost heteroseksističnih predpostavk pomeni, da ljudje — tako kot Wendy v Petru Panu — zadenejo ob nove zidove, ki se dvigajo okrog njih celo tedaj, ko dremajo: vsako srečanje z novim razredom študentov, novim šefom, socialnim delavcem, posojilodajalcem, stanodajalcem, zdravnikom zgradi nove klozete, njihovi značilni optični in fizični zakoni pa zahtevajo, vsaj od gejev in lezbijk, nove presoje, nova tehtanja, nove koncepte ter pogoje skrivno-sti ali razkritja. Celo odprt gej ali lezbijka se dnevno srečuje s sogovorci, za katere ne ve, ali vedo ali ne; prav tako je težko uganiti, kakšen pomen dajejo temu. Ni tako nerazumljivo — na najosnovnejši ravni — če kdo, ki želi službo, skrbništvo, pravico do obiskovanja, zavarovanje, zaščito pred nasiljem, pred “terapijo”, pred stereotipi, ki pohabljajo, pred žaljivimi preiskavami, pred žalitvami nasploh, pred nasilno interpretacijo, namerno izbere, da bo ostal v klozetu ali da bo vanj vstopil v nekaterih ali celo vseh segmentih življenja. Gej klozet ni le stvar življenj gejev in lezbijk. Je pa za mnoge od njih še vedno temeljna značilnost socialnega življenja; ne glede na pogum in odkritosrčnost, ne glede na podporo iz najbližjih skupnosti, obstaja prav malo gejev in lezbijk, katerim klozet ne predstavlja vsenavzočega pojava.

Epistemologija klozeta je dala gejevski kulturi in identiteti skozi celotno 20. stoletje krovni okvir, vendar to ne pomeni, da se možnosti za geje in lezbijke okrog klozeta in izven njega niso zelo bistveno spremenile. V zgodovinski naraciji, ki ob apokaliptičnem prelomu s klozetom ne nudi odrešilne vizije — ne v preteklosti ne v prihodnosti — je poudarjanje njegove centralnosti tvegano početje. Premišljevanje, ki manjka tej utopični organizaciji, bo s poveličevanjem samega klozeta tvegalo; tvegalo bo, če bo njegove zahteve, deformacije, blokade in odprte rane predstavljalo kot neizogibne ali kakorkoli koristne. Če se ta tveganja izplačajo, je to deloma zato, ker so neutopične tradicije gejevskega pisanja, misli in kulture ostale, v pomanjkanju racionaliziranja, pogosto pa celo prizanesljivega branja njihovih politik, tako neizčrpno plodne za kasnejše gejevske teoretike. Epistemologija klozeta pa je prav tako bila neizčrpno plodna za moderno zahodno kulturo in zgodovino na splošno, in sicer na mnogo obsežnejši lestvici in z mnogo manj častito modulacijo. Če že obstaja dovolj dober razlog, da jemljemo klozet kot predmet preizpraševanja, pa naj ne postane tudi razlog za usmerjanje pogleda na tiste, ki ga naseljujejo, ali za izključevanje tistih, ki se v okolju heteroseksistične kulture vanj vključijo in ga uporabljajo za svoje bolj ohlapne intimne reprezentacijske potrebe.
Na tem mestu komajda vem za kakšen konsistenten alternativni postopek; prav lahko se zgodi, da zaradi razlogov, o katerih bo tekla debata, takšna konsistentnost niti ni mogoča. Med metodološkimi projekti te diskusije bosta vsaj razširitev pogleda ter sprememba zornega kota vedenja z nekaj novimi analizami.

V okrožju Montgomery države Maryland je izobraževalni svet leta 1973 prestavil učitelja zemljepisa z imenom Acanfora, za katerega se je zvedelo, da je gej, na nepedagoško delovno mesto. Po tem, ko je o svojem položaju govoril za oddaje, kot sta “60 minut” in Public Broadcasting System, mu je bila odbita možnost nove pogodbe. Acanfora je seveda vložil tožbo. Federalno okrajno sodišče, ki je prvo pretresalo njegov primer, je podprlo argumente izobraževalnega sveta, češ da je Acanforjevo zatekanje k medijem pripeljalo do pretirane in neprimerne pozornosti do njegove seksualnosti, kar je škodljivo za sam izobraževalni proces. Prizivno sodišče je to stališče zavrnilo. Menilo je, da je Acanforjevo javno razkritje zaščiteno s prvim amandmajem. Sodba nižje stopnje je bila s tem razveljavljena, kljub temu pa je bil sklep, ki Acanfori ne dovoljuje povratka k učiteljevanju, potrjen. Njegovo tožbo so pravzaprav zavrnili na podlagi ugotovitve, da v prijavi za zaposlitev ni omenil svojega članstva v študentski homofilski organizaciji — čeprav bi to, kot so priznali tudi šolski funkcionarji na sodišču, sploh preprečilo njegovo zaposlitev. Argument, ki je torej Acanfori preprečil dostop do razreda, ni bil več ta, da je razkril preveč v zvezi s svojo homoseksualnostjo, temveč ravno nasprotno, da ni razkril dovolj. Vrhovno zvezno sodišče je prenehalo razmišljati o prizivu.

Zanimivo je, da so vsi sodni sklepi primera Acanfora poudarjali, da učiteljeva homoseksualnost “sama po sebi” ni razlog njegove odpustitve. Sodišča so svojo odločitev naslanjala na implicitno razliko med domnevno zaščitenostjo Acanforjeve homoseksualnosti ter njegovim upravljanjem z informacijami o njej. Slednje se je tako pokazalo kot občutljivo, odprto za protislovna izobčenja; prostor, v katerem lahko obstajaš kot gej in učitelj, je bombardiran spet in spet, iz vseh strani, z vektorji razkritja, ki so hkrati prisilni in prepovedani.

Podobno neskladje, ki se kaže skozi prosojnost razlike med javnim in zasebnim, rešeta sodobni zakonski prostor gejevstva. Ko je ameriško vrhovno zvezno sodišče leta 1985 zavrnilo presojo priziva v primeru Rowland v. Mad River Local School District, je omogočilo odpustitev biseksualne vodstvene svetovalke, ki se je razkrila nekaterim kolegom; razkritje se ni presojalo kot pravica iz prvega amandmaja, saj naj ne bi šlo za “javni interes”. To je bilo le osemnajst mesecev po tem, ko je isto ameriško vrhovno zvezno sodišče presodilo — kot odgovor na trditev Michaela Hardwicka, da ni nikogaršnja stvar, če to počne — da to ne drži: če homoseksualnost ni — ne glede na to, kako mračno se jo presoja — zadeva v javnem interesu, pa po mnenju vrhovnega sodišča ne obstaja niti pod plaščem zasebnega.

Najbolj kričeče dejstvo v zgodovini pravnih formulacij je kodificiranje sistema dvojnih vezi, ki sistematično zatira geje in lezbijke ter identitete, hkrati pa skozi navzkrižno oviranje diskurza spodkopava osnove samega njihovega obstoja. Neposredno politično prepoznanje bi lahko bilo dopolnjeno s historičnimi hipotezami, ki se nagibajo v drugo smer. Menim, da je veliko energije, ki se vrti okrog vsebin homoseksualnosti v Evropi in ZDA od konca 19. stoletja, bilo pognano s posebnim odnosom med homoseksualnostjo in širšimi kartografiranji skrivnosti ter razkritja, zasebnega in javnega; ta kartografiranja so problematična za spolne, seksualne in ekonomske strukture heteroseksistične kulture na splošno, a njihova sicer opravičljiva, vendar pa tudi nevarna nedoslednost postaja moreče zgoščena v določenih podobah homoseksualnosti. “Klozet” in “razkritje”, ki postajata vse-namenski frazi za učinkovitost pohoda skorajda vseh političnih oblik reprezentacije, sta najgloblji in najbolj privlačni.

Prevod: N.V.


Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema tromesečja |
LLOBBY - zunanji | ŠOLA | KULTURA |KLOZET | LITERATURA | RUBRIKA |
PORNOVIZIJA | SUMMARY


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4