Lesbo: politična, kulturna
in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšli deli:
Varja Velikonja:
"Ko se mrtve prebudimo"
Beri več
in
Sara Lubej: "Hladen pot"
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 9/10
Id. 2000: NAZAJ V KLOZET

Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10UVODNIK

Prav gotovo smo otroci 20. stoletja. Prav gotovo je bila hetero/homoseksualna razlika definitivni spoznavni plan tega obdobja — tako tistih, ki so vanjo vpisali hierarhična razmerja, kot drugih, ki so to hierarhijo skušali na različne načine razgraditi.
Med slednje lahko štejemo tako imenovane feministične seksualne vojne, ki so v ame-riškem in evropskem prostoru ob koncu sedemdesetih let poživile in razčlenile dokaj idilično združeno emancipatorno fronto. Sicer že prej tleči, a dogovorno nevtralizirani konflikti so se tedaj zaostrili okrog dveh ključnih pristopov pri obravnavi seksualno-sti: prvega, konservativnega, zaokroženega okrog antipornografskega gibanja, ki je zagovarjal tezo, da bodo od seksualne libe-ralizacije pridobili zgolj moški, ženske pa ne; ter drugega, progresivnega, katerega seksualni radikalizem je izhajal iz lezbične s/m skupnosti in ki je trdil, da se je potrebno otresti seksualnega puritanstva in cenzure ter opozarjal na uveljavljene in nevprašljive hierarhije tudi znotraj vredno-tenja seksualnih praks.
Seksualne vojne, to izjemno pomembno konceptualno razhajanje, so vrnile gejev-skim in lezbičnim zgodovinam več, kot so te doslej dopuščale. Revitalizirale so butch-femme igre vlog, prinesle so vpoglede v barske klozete in njihove kempovske ter transspolne subkulturne in kontrakulturne kode. Analitsko ozadje teh živahnih dogajanj in razprav je znova spodbudilo drsenje identitetnih kategorij in rehabilitacijo mnogoterih kombinacij med seksualnostmi, spoli, sloji in razredi, starostmi in generacijami ter drugimi začasnimi pristanki.
Obdobij, ki ostajajo izven identitetnih meja, prinašajo pa inovativne uporabe seksualnosti, je nešteto. Francoska dekadenčna umetnost s konca 19. stoletja in jugoslovanski novi val s konca 20. stoletja še vedno ponujata neizmerno bogastvo, četudi sta ostala globoko v klozetu. Tudi liberalna linija gejevskega in lezbičnega zastavka, ki so jo sprožile seksualne vojne, je v teku let ostala zabeležena kot zgolj radikalna — kot tista, ki ima pomen zgolj v seksualno radikalnih subkulturah, ne pa v študiju se-ksualnosti ali družbenih konceptov nasploh.
Reprezentacija “gejevskega in lezbičnega uspeha” in “videz gejevske in lezbične prisotnosti” sta se v prejšnjem desetletju manifestirala skozi množičnost. Provo-kativnost in skrajnosti pa so skladno s tem ostale celo nezaželene. Center je s takšnim pristopom dejansko dosegel popularnost, klubi so bili polni, zvezde prostovoljno razkrite — prav tako visoko aktualni pa so postali tudi prostovoljni pobegi nazaj v klozet.

Nataša Velikonja


Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema tromesečja |
LLOBBY - zunanji | ŠOLA | KULTURA |KLOZET | LITERATURA | RUBRIKA |
PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico. 
NAZAJ NA NOVICELesbo 19/20
   Lesbo 17/18
Od desne proti levi: 17/18-19/20

Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4