Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 9/10
Id. 2000: NAZAJ V KLOZET

Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

ŠOLA

Zakaj se je Sapfo vrgla s pečin? | Identitete |
Feljton - *RAZBITI ATOM ALI PREDSODKE?

______

IDENTITETE

Jelka Zorn

Za iztočnico razmišljanja o konceptu identitete in poimenovanja vzemimo teze Dušana Rutarja o homoseksualnosti in hendikepu. Rutar se sprašuje predvsem o “naravi” same identitete. Njegova predpostavka je, da identitete oblikujemo (ne najdemo jih v empi-rični realnosti). “Sama identitetta ni nič, vidna postane šele potem, ko ta nič obkrožimo”, meni v delu Telo in oblast (1995). V tem pa je tudi bistvo “skrbi zase” — raziskovati, kako so skozi zgodovino nastajali pogoji, v katerih so bile izoblikovane lezbične, gejevske in druge identitete Drugih. V dandanašnjih teoretskih razpravah sta znani obe plati homoseksualne identitete: tako stigmatizacija in diskriminacija kot tudi točka upora in ponosa. Poimenovanje pa je “proces, ki to, kar imenuje, šele ustvarja in mu določa identiteto”.

Ko je identiteta enkrat že sorazmerno utrjena, čeprav nikoli docela ulovljiva in definirana, se lahko strinjamo z Judith Butler, ki v delu Gender Trouble (1990) pravi, da ni pomirjena z lezbičnimi in gejevskimi teorijami, kajti “identitetne kategorije se nagibajo k temu, da so instrumenti regulatornih režimov; ali se pojavljajo kot normalizirajoče kategorije zatiralskih struktur ali pa kot zbirališče za osvoboditveno spodbijanje prav teh zatiranj”. Identitetne kategorije so torej hkrati ogrodje (plodna tla) zatiranja, po drugi strani pa prav preko identitetnih kategorij lahko nasprotujemo zatiranju. Kar je pomembno za Judith Butler, ko reče, da bi se, kljub težavnosti kategorije identitete, za politične namene pojavila pod znakom lezbijke, je ideja, da ostaja vselej nejasno, kaj natanko naj bi ta znak označeval. Na to izjavo o trajni neustreznosti koncepta identitete lahko navežemo Rutarjeva razmišljanja, ko meni, da je “vsaka identiteta, ki jo človek sprejme, začasna, imaginarna in na nek način ne more zadostiti človekovi zahtevi po identiteti”.

Rutarjeva osnovna ideja je naslednja: človek je hendikepirano bitje. Izhaja iz tega, da hendikepa ne razume kot specifične značilnosti individualnega telesa, recimo, kot okvare, poškodbe, motnje. Človeka razume kot simbolno bitje, hendikep pa prepoznava kot nujnost človeka, da se ukvarja sam s seboj. Homoseksualec v trenutku, ko razmišlja o lastni identiteti, ugotovi to, kar ugotovi vsako simbolno bitje: svoje identitete ne more pripeti na noben empirični označevalec.

Prav nestabilnost kategorije identitete je tisto, kar zanima Rutarja. Ideja je torej ta, da raziskujemo, kako so bile skozi zgodovino konstruirane in reproducirane identitete različnih Drugih, namesto da bi te identitete skušali opisovati in jim s tem določati njihove vsebine.


Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema tromesečja |
LLOBBY - zunanji | ŠOLA | KULTURA
|KLOZET | LITERATURA | RUBRIKA |
PORNOVIZIJA | SUMMARY


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4