Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 9/10
Id. 2000: NAZAJ V KLOZET

Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

KULTURA

Kaj sem se naučil, ko sem šel iz kina? | ZAMI GIRLS | NOVICE |
Knjige - recenzije | CD - recenzije | Komercializacija in izguba identitete

______

Komercializacija in izguba identitete

Brane Mozetič

Gejevska in lezbična kultura? Zelo neprijeten pojem ali vseeno potreben. Morda bi ga veljalo primerjati z drugimi kulturami. Kot lahko govorimo o svetovni kulturi, vedno tudi govorimo o nacionalnih kulturah, recimo o slovenski, ki jih ne določa samo jezik, pač pa še kaj drugega, nekaj posebnega, kar eno loči od druge. Torej bi lahko govorili tudi o G&L kulturi ali še dosledneje o GLBT kulturi — pa spet tako o svetovni kot tudi o nacionalnih. Verjetno je kultura eden od elementov, ki vzpostavlja, določa, oblikuje identiteto, morda človeštva, določenega naroda ali določenega segmenta družbe. GLBT kultura naj bi torej bila pomembna za GLBT identiteto. Če povlečemo vzporednice, nam bo takoj jasno, da je kultura zelo pomembna v času, ko se določena identiteta šele vzpostavlja, ko se skuša ohranjati, ker je ogrožena itd. Zlasti bo to veljalo za njene “resnejše” dele, kot so recimo umetniška področja. Literatura, film, slikarstvo ipd. kot tvorci ali branilci identitete. GLBT skupnost je še kako potrebovala to kulturo, ki jo je šele vzpostavljala, združevala, osmišljala. Z urejanjem drugih potreb GLBT skupnosti, z vmeščanjem v pravni red države, v vsakdanji svet, se zdi, kot da je potreba po posebni kulturi padla ali celo izostala. Seveda, če bi poslušali glas ljud-stva, bi se to gotovo odločilo, da kulture sploh ne rabi in da naj se tako imenovani kulturni denar raje kako drugače porabi. Pa vendar, zakaj družba, države porabijo toliko denarja prav za kulturo? Zakaj je ne prepustijo tržnim zakonitostim in se bo pač ohranilo, kar je ljudem všeč oziroma mislijo da rabijo? Morda tudi zato, ker želijo, da se posebna, recimo nacionalna identiteta ohrani, da se ne izgubi med drugimi, da se nadgrajuje in preoblikuje v času. Država ima torej interes ohranjati in vzdrževati nacio-nalno kulturo. Ali ima interes to početi tudi z GLBT kulturo? Tu smo seveda lahko skeptični. Ker se država (ne samo naša, seveda) otepa “normalizacije” položaja GLBT oseb, se bo gotovo tudi otepala podpiranja tovrstne kulture. Pojavljajo se sicer izjeme, v minimalni meri, ki pravzaprav edine še omogočajo ohranjanje GLBT kulture. Kdo pa naj bi potem bolje skrbel za to kulturo? Kaka GLBT država v državi, s svojimi ministrstvi vred gotovo ne. Morda GLBT skupnost sama? Mislim, da je tako tudi bilo. GLBT kultura se je pred razcvetom tihotapila skozi špranje hetero sistema. Aktivizem in kasneje tudi GLBT nadstavba pa sta jo začela načrtneje podpirati in predstavljati — bila jima je pač eden od elementov, ki bo skonstruiral skupnost, jo združil, da bo močna tako za oblikovalca družbenih sprememb kot tudi za dobrega kupca in porabnika tovrstne ponudbe. Tako so aktivistične skupine po svetu organizirale ali podpirale filmske festivale, razstave, založbe, pevske zbore in kar je še takega. Z vklapljanjem GLBT vprašanj v celotno družbo je sčasoma začela upadati potreba po aktivizmu pa tudi po specifični kulturi, za kar se je morala ta vedno bolj prilagajati trgu ali zabavnejšemu delu GLBT nadstavbe. Na Zahodu se sicer najdejo primeri, kot so posebne fondacije, ki še ohranjajo in vzpodbujajo GLBT kulturo, ali pa so se posamezniki umestili v družbena telesa odločanja in financiranja, tako da kak zalogaj prileti tudi na to področje. Pa vendar so se stvari bistveno spremenile. Včasih bi celo rekli, da zlasti na Zahodu GLBT nadstavba ne pozna več kulturne komponente in da vse, kar se zgodi takega, da bi lahko uvrstili v predalček GLBT kulture, podpira družbena oziroma nacionalna nadstavba. Samo poglejte seznam sponzorjev kakega večjega G&L filmskega festivala: na njem boste stežka našli lokale, bare itd. ki služijo na gejih in lezbijkah. Ali pa vsakoletni evropski kulturni festival — mimogrede, lani se je odvijal v Varšavi. Že po programu sodeč boste ugotovili, da gre za nekako komercialno limonado, ki prej poneumlja kot utrjuje GLBT identiteto. Morda pa je na delu tudi razmišljanje na kratke proge, namreč, da ne potrebujemo identitete, pač pa le potrošniško moč.

In kako je v Sloveniji? Ker se stvari niso dogajale počasi, skozi desetletja, smo tudi identiteto vzpostavljali bliskovito ter zato verjetno tudi površno. In v trenutku smo se že našli v polju potrošništva. Aktivizem ni nikoli postal tako zelo močan, da bi omogočal ohranitev elementov, ki jih je zastavil. Zabavnejši del infrastrukture se še do danes ni sprivatiziral, kaj šele da bi postal tako finančno močan, da bi vzpodbujal tudi kulturo. Posamezniki “s trdno identiteto” se niso umestili v družbene kroge odločanja, da bi lahko kaj koristili tej kulturi. In tako nam ne preostane nič drugega, kot da se obračamo na celotno družbo, vijemo roke in kričimo, kako zelo smo potrebni — toda komu vendar? Imamo svoje pleme, s plemenskimi obredi, plesi in vojnami, nimamo pa razvite kulture in civilizacije.


Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema tromesečja |
LLOBBY - zunanji | ŠOLA | KULTURA |KLOZET | LITERATURA | RUBRIKA |
PORNOVIZIJA | SUMMARY


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4