Archive for September, 2010

Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi

Septembra 2010 je Asociacija v okviru dela Projektne skupine za celostno rešitev statusa samozaposlenih pri Ministrstvu za kulturo pripravila strokovno analizo Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi .

Analizo so pripravili Denis Miklav?i? (SUKI), search Aldo Milohni? (Mirovni Inštitut), Irena Pivka (Asociacija) in Vesna Bukovec (Odprta Zbornica), ki je sodelovala predvsem pri pripravi analize stroškov dela samozaposlenega v kulturi.

> Uvodna predstavitev na spletni strani Asociacije
> Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi (pdf)