Plačilo akontacije dohodnine za normirance
April 8th, 2013

Po novi dav?ni zakonodaji morajo tisti samozaposleni, case ki uveljavljajo normirane stroške, do 10. v mesecu pla?ati akontacijo dohodnine za prejšnji mesec.

Do 10. aprila je potrebno pla?ati akontacijo za trimese?no obdobje januar-marec. Obrok se potem pla?uje vsak mesec ali pa na enkrat na tri mesece, odvisno od višine izra?una akontacije (obrazec št. 4 – ?e je letni znesek višji od 400 EUR, se pla?uje akontacijo vsak mesec).

Akontacijo morate nakazati sami, DURS vam ne bo pošiljal položnice.

KAKO IZPOLNITI POLOŽNICO

Koda namena: TAXS
Namen: Akontacija dohodnine (za lastno evidenco je priporo?ljivo napisati tudi za kateri mesec se pla?uje)
Rok pla?ila: do 10. v mesecu (za prejšnji mesec)
Znesek: glede na vaš izra?un (obrazec št. 4)
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Trr za nakazilo
IBAN: SI56 011008881000030

Referenca: SI19 DŠ-40002 (DŠ = vaša dav?na številka)

Naslovnik: MF DUL, Dav?na ulica 1, Ljubljana*
PDP prora?un države
Gregor?i?eva ulica 20
1000 LJUBLJANA

*Podatek o naslovniku je prispevala dav?na svetovalka. Na uradni spletni strani DURS je naveden naslov PDP prora?un države, Gregor?i?eva ulica 20, Ljubljana.

 

Primer položnice

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.