Komentarji OZ na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK

V Odprti zbornici za sodobno umetnost smo v okviru javne razprave na (zdaj že bivše) MIZKŠ poslali pripombe in odzive na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK.

Novi minister Uroš Grilc napoveduje pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo in novega krovnega zakona za kulturo, viagra ZUJIK. V dveh mesecih obljublja popravljen osnutek novele ZUJIK, ki bo med drugim reševal tudi eno po njegovem mnenju klju?nih vprašanj kulture, medical status samozaposlenih.

Ker se status samozaposlenih neposredno ti?e ve?ine naših ?lanov, ambulance bomo v Odprti zbornici budno spremljali poteze novega ministra in njegovih sodelavcev.

Dokumenta: