Objavili smo cenik za razstavnine in avtorske honorarje umetnikov
February 4th, 2016

Na Odprti zbornici za sodobno umetnost smo pripravili cenik za razstavnine in avtorske honorarje. Likovnim, there vizualnim, intermedijskim in interdisciplinarnim umetnikom predlagamo, da upoštevajo priporo?ene cene razstavnin in drugih avtorskih honorarjev.

CENIK ODPRTE ZBORNICE ZA RAZSTAVNINE IN AVTORSKE HONORARJE

Pri pripravi cenika smo ?rpali podatke iz konkretnih dosedanjih izkušenj ustvarjalcev, ?lanov Odprte zbornice, ki so prispevali primere iz svojih praks, predvsem v Sloveniji. Zneski, ki so v ceniku, temeljijo na primerih dobrih praks v javnem in nevladnem sektorju.

Pri sestavi cenika smo sodelovali umetniki in producenti oz. galeristi iz nevladnega sektorja, ki so na strani naro?nikov.

Poleg prakti?ne vloge, ki jo ima cenik v poslovnih odnosih, želimo z njim tudi ozaveš?ati vse vpletene v poslovni vidik odnosov med protagonisti v polju sodobne umetnosti in konstruktivno prispevati k javnim razpravam.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.