Archive for February, 2009

Poročanje o prispevkih za socialno varnost za samozaposlene – zapisnik MK-ja

Sestanek Ministrstva za kulturo, store Dav?ne uprave RS ter ?lanov Odprte zbornice za vizualno umetnost, glede elektronskega pošiljanja mese?nega predlaganja obra?una prispevkov

Zapisnik sestanka Ministrstva za kulturo RS
Datum: 17. 2. 2009

» more…Predlogi Odprte zbornice Ministrstvu za kulturo

Odprta zbornica za vizualno umetnost
Forum za samoorganizacijo samozaposlenih na področju sodobne umetnosti
www.ljudmila.org/odprtazbornica

Februar 2009

Predlogi Odprte zbornice po področjih:

- projektni in programski razpisi in imenovanja strokovnih komisij

- samozaposleni na področju kulture

- infrastruktura 

Člani Odprte zbornice za vizualno umetnost podajamo svoja stališča glede problemov, s katerimi se soočamo ob svojem delovanju. Kot aktivni ustvarjalci sodobne umetnosti, v večini primerov samozaposleni na področju kulture, imamo bogate izkušnje z realnim stanjem v kulturi.

Predlagamo, da MzK povabi člane Odprte zbornice k aktivnemu sodelovanju pri snovanju reforme samozaposlenih v kulturi, pri snovanju novih razpisov in drugih aktualnih tematik. Prav tako želimo sodelovati v medresorski delovni skupini, ki jo je za reševanje te problematike predlagal SUKI pri sindikatu Glosa.

Predlagamo, da pereče teme, ki bi se odpirale ob tem sodelovanju, Odprta zbornica skupaj s SUKI- jem, Asociacijo in drugimi civilno-družbenimi skupinami razgrinja na seriji javnih tematskih forumov na MzK-ju.

» more…