Seminar za samozaposlene v medijih in kulturi
February 11th, 2013

POSNETEK SEMINARJA ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI

Tisti, pills ki se niste mogli udeležiti  Seminarja za samozaposlene v kulturi in medijih, ga lahko v celoti poslušate na zvo?nem posnetku!

Seminar o davkih,  ki je potekal 19. 2. in 20. 2. 2013 na MIZKŠ, so organizirali DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE, NOVINARSKI SINDIKAT, DRUŠTVO ASOCIACIJA IN ODPRTA ZBORNICA ZA SODOBNO UMETNOST.

Posnetek seminarja:

SEMINAR ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI.mp3

Vabilo na seminar:

SEMINAR ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI

VABLJENI  NA SEMINAR, tadalafil KI GA DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE, NOVINARSKI SINDIKAT, SKUPAJ Z DRUŠTVOM ASOCIACIJA IN ODPRTO ZBORNICO ZA SODOBNO UMETNOST, V SODELOVANJU Z MIZKŠ, ORGANIZIRAMO ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI IN MEDIJIH.

Seminar bo v torek, 19. februarja 2013, od 16:00 do 20.00, v dvorani Ministrstva za izobraževanje, nurse znanost, kulturo in šport, na Maistrovi 10 v Ljubljani. ?e bo preve? prijavljenih, bo ponovitev seminarja v sredo, 20. februarja ob isti uri.

Iz obrazložitev posledic spremenjene dav?ne in pokojninske zakonodaje, ki smo jih za samozaposlene pripravile in posredovale tudi navedene organizacije, ste si lahko ustvarili vtis o u?inku sprememb na vaše osebne finance. Seminar je predvsem namenjen tistim samozaposlenim, ki uveljavljate normirane stroške, pa zaradi negativnih u?inkov sprememb na višino pla?ane dohodnine resno razmišljate o prehodu na sistem vodenja enostavnega knjigovodstva. Seveda pa bomo razložili tudi vse posledice za normirance.

SODELUJO?I:
Jadranka Pelan, Hobofin ra?unovodski servis in svetovanje
Barbara Krevh, Ra?unovodski servis Krevh MBA
Alenka Vidrgar, samozaposlena v kulturi
Gašper Lubej, samostojni novinar
Špela Stare, Društvo novinarjev Slovenije
Andrej Srakar, Asociacija
Marija Mojca Punger?ar, Odprta zbornica za sodobno umetnost, urednica Artservisa

PROGRAM:
Kratka predstavitev zakonskih sprememb (zakoni: o dav?nem postopku, o dohodnini, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju);
Predstavitev u?inkov nove zakonodaje in primerjave (obdav?itev, prispevki za socialno varnost; kako bo potekalo akontiranje dohodnine za normirance po novem?
Primerjava obeh na?inov ugotavljanja dav?ne osnove (normiranec, vodenje knjig);
Vodenje enostavnega knjigovodstva.

PRIJAVA:
Seminar je za udeležence brezpla?en, vendar se je nanj potrebno prijaviti.

Prijavnica (.doc)

Izpolnjeno prijavnico po mejlu pošljite na enega od naslovov:
Novinarji: generalni@novinar.com
Kulturniki: asociacija@mail.ljudmila.org
Prijave zbiramo do zasedbe mest.

INFORMACIJE:
Špela Stare, generalna sekretarka
Društvo novinarjev Slovenije
Wolfova ulica 8/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
generalni@novinar.com
pisarna@novinar.com
+ 386 1 426 03 63

POVEZAVE:
Društvo Asociacija
Odprta zbornica za sodobno umetnost
MIZKŠ

Vabilo .pdf

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.