Kontakt

Najbolje je, try da se prijavite z vašim e-poštnim naslovom na povezavo desno zgoraj “Naro?i se na elektronski vestnik”, site lahko pa tudi s polnimi podatki na povezavi “Pridruži s naši iniciativi” – prav tako desno zgoraj.

V obeh primerih boste prejemali sporo?ila o aktivnostih zbornice na podani email naslov.

Svoja mnenja lahko podajate v obliki komentarjev pri posameznih prispevkih, kjer pa prav tako zahtevamo veljaven email naslov.

Tisti, ki želite bolj aktivno sodelovati, se poslužite neposrednejših stikov na enem od javnih posvetov, ki jih organiziramo.