Predstavitev

Odprta zbornica za vizualno umetnost je zametek v smeri sotruda ustvarjalcev predvsem na podro?ju sodobne umetnosti, there ki se sicer tla?i pod pojma vizualna in intermedijska umetnost. Zaenkrat je neformalna skupina (torej odprtega tipa).

Deluje kot neformalni sindikat, ki zastopa interese samozaposlenih v kulturi in vseh tistih, ampoule ki delajo na podro?ju sodobne vizualne umetnosti.  Deluje po principu formiranja delovnih skupin, ki pokrivajo razli?na podro?ja: samozaposleni, infrastruktura, založništvo, razpisi.

Neformalno delovno telo vklju?uje od 15 do 20 ljudi, rx ki se aktivira glede na aktualne probleme. V tem telesu so vklju?eni umetniki (v ve?ini), kustosi, kritiki…

Delovanje v Odprti zbornici je aktivisti?nega zna?aja.  Naše aktivnosti niso projekti ali programi, ki bi bili financirani od Ministrstva za kulturo ali Mestne ob?ine Ljubljana.

Odprto zbornico za vizualno umetnost smo ustanovili:
Alenka Gregori?, Jadranka Ljubi?i?, dr. Katja Kobolt, Dunja Kukovec, Irena Pivka, mag. Marija Mojca Punger?ar, Borut Savski, Tina Smrekar.

Aktivni ?lani (2013):
Mag. Vesna Bukovec, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod Kolektiva
Mag. Ana ?igon, samozaposlena v kulturi / umetnica
Andreja Džakuši?, samozaposlena v kulturi / umetnica
Tanja Lažeti?, samozaposlena v kulturi / umetnica
Tevž Logar, Galerija Škuc
Simon Macuh, samozaposlen v kulturi / umetnik
Katerina Mirovi?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Forum Ljubljana
Joško Pajer, Galerija Škuc
Alenka Pirman, samozaposlena v kulturi / umetnica, Društvo za doma?e raziskave
Irena Pivka, samozaposlena v kulturi / umetnica, Cona
Jadranka Plut, KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Mag. Marija Mojca Punger?ar, samozaposlena v kulturi / umetnica, KUD Trivia
Borut Savski, samozaposlen v kulturi / umetnik, KUD Trivia, Cirkulacija 2
Zvonka Sim?i?, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod CCC
Dejan Sluga, samozaposlen v kulturi / Galerija Photon
Tina Smrekar, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod No History
Robertina Šebjani?, samozaposlena v kulturi / umetnica
Mag. Nataša Tajnik Stupar, samozaposlena v kulturi / umetnica
Brane Zorman, samozaposlen v kulturi / umetnik, Cona

V Odprti zbornici so delovali tudi:
Alenka Gregori?, Muzej in galerije mesta Ljubljane
Dr. Katja Kobolt, samozaposlena v kulturi / producentka, Mesto žensk
Dunja Kukovec, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Mesto žensk

Naslov:
Odprta zbornica za vizualno umetnost
KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Masarykova 24
1000 Ljubljana

Kontakt
odprtazbornica[at]gmail.com