Stališča

Posamezniki, cialis ki sestavljamo Odprto zbornico za vizualno umetnost, želimo aktivneje pose?i v svojo usodo, ki nam jo v preveliki meri krojijo drugi. Doslej je bil naš glas šibak, saj se nismo znali ustrezno povezati. Niti na ravni širjenja umetniškega diskurza, niti na ravni zagotavljanja pogojev za delo.