Archive for December, 2012

Odprta zbornica se je preimenovala

Odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost je spremenila svoj naziv v:

Odprta zbornica za sodobno umetnost
Forum za samooorganizacijo posameznikov na podro?ju vizualne, treat intermedijske in interdisciplinarne umetnosti

?lani Odprte zbornice delujemo v specifi?nih poklicih znotraj sodobne umetnosti. Naše delovanje je usmerjeno predvsem v problematiko samozaposlenih v kulturi. Ker se je poimenovanje poklicev v razvidu samozaposlenih v kulturi pri MIZKŠ letos spremenilo, viagra smo se v skladu s tem odlo?ili za ustrezno preimenovanje našega foruma.