Archive for May, 2008

Kolektivna pogodba za samozaposlene v kulturi

Objavljam osnutek aneksa, troche ki  ga je v namen širše razprave in podpore posredoval Denis Miklav?i?, predsednik SUKI – sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na podro?ju kulture in informiranja pri sindikatu Glosa. Komentirate lahko tu, ali pa komentarje pošljete po e-mailu: denis.miklavcic[at]guest.arnes.si. 

» more…Predlogi k strategiji razvoja kulture v MOL 2008 – 2011

Strategija razvoja kulture v MOL 2008 – 2011

Pozdravljamo odločitev Mesta Ljubljana, da se je lotilo priprave strateškega dokumenta o  Strategiji razvoja kulture v MOL 2008-2011. V Strategiji razvoja kulture v MOL 2008 – 2011 pa pogrešamo prepoznanje nevladnih organizacij kot enakovrednih partnerjev!

» more…Razmislek o polju intermedijske umetnosti

Minuli ponedeljek je na posvetu o kulturni strategiji MOL-a Dario Seraval pozval na predložitev idej o definiciji polja intermedijske umetnosti, remedy saj je bilo precej kritik na ozko razumevanje tega pojma – tako na razpisih MOL, kot tudi MZK. 

Razmislek podajam glede na nekatere negativne izkušnje KUD Trivia. Bolj konkretno o posameznih primerih je to objavljeno na http://www.3via.org/index.php?htm=trivia/travma

» more…Strategija razvoja kulture v MOL 2008 – 2011

 

Marija Mojca Pungerčar


Strategija razvoja kulture v MOL 2008 – 2011

Vizualna in intermedijska umetnost

Pri strategiji nasploh najbolj pogrešam odsotnost kakšnekoli »kadrovske” vizije glede vizualnih in intermedijskih umetnikov. Govori se samo o podpori javnim zavodom in nevladnim organizacijam. Skrajni čas bi bil, da uvedemo tudi umetnika kot partnerja v procesu ustvarjanja kulture. Javni zavodi, kot so galerije in muzeji namreč ne proizvajajo umetniških del, kot to morda velja za gledališča. Še zlasti za vizualne umetnosti velja, da niti javni zavodi, niti nevladne organizacije ne zagotavljajo osnovnih produkcijskih pogojev za umetnike. Slednje si moramo umetniki zagotoviti sami, da lahko v javnih zavodih – razstaviščih sploh kaj pokažemo.

Vizualna umetnost se trenutno nahaja na najnižni možni točki. Da bi se stanje izboljšalo, bi bilo treba kar najhitreje sanirati najbolj akutne probleme, dolgoročno izboljšati produkcijske pogoje ter vrniti ugled ustvarjalcem.

» more…Nekaj alinej za OZ

Nekaj mojih želja, rx ki se ti?ejo predvsem primarne umetniške samoprodukcije – torej bolj produkcijskih pogojev za nastanek umetniškega dela (ali akcije, ali dejavnosti) – kot pa pogojev za reprezentacijsko dejavnost – razstavo. Zdi se mi, da v analizi MOL-a v glavnem seštevajo število razstav in so na to precej ponosni, v strategiji omenjajo sicer slabe pogoje za produkcijo, click v preteklih dveh letih pa isti ljudje niso naredili ni?esar, oziroma so celo pokvarili prejšnje stanje.

» more…