Cenik

CENIK ODPRTE ZBORNICE ZA RAZSTAVNINE IN AVTORSKE HONORARJE

Odprta zbornica za sodobno umetnost predlaga likovnim, vizualnim, intermedijskim in interdisciplinarnim umetnikom, da upoštevajo priporočene cene razstavnin in drugih avtorskih honorarjev:

RAZSTAVNINE AVTORJEM ZA SODELOVANJE NA RAZSTAVAH:

Skupinska razstava:
- Sodelovanje na skupinski razstavi v fizičnem prostoru ali na spletu: 300,00 €
- Sodelovanje z novim projektom na skupinski razstavi v fizičnem prostoru ali na spletu: 500,00 €
- Sodelovanje na prenosu skupinske razstave v fizičnem prostoru ali na spletu, kjer avtor ne sodeluje pri postavitvi: 100,00 € – 200,00 €
- Sodelovanje na prenosu skupinske razstave v fizičnem prostoru ali na spletu, kjer avtor sodeluje pri postavitvi: 300,00 € – 400,00 €

Samostojna razstava:
- Razstavnina za samostojno razstavo v fizičnem prostoru ali ali na spletu: 1.000,00 €
- Razstavnina za prenos samostojne razstave v fizičnem prostoru ali na spletu, kjer avtor ne sodeluje pri postavitvi: 500,00 €
- Razstavnina za prenos samostojne razstave v fizičnem prostoru ali na spletu, kjer avtor sodeluje pri postavitvi: 700,00 €

AVTORSKI HONORARJI ZA DRUGA NAROČILA:
Predavanje, artist’s talk, osebna predstavitev, samostojen prispevek na konferenci: 150,00 €
Sodelovanje na konferenci (simpoziju, okrogli mizi…) z manjšim avtorskim prispevkom: 50,00 €
Objava likovnega dela v publikaciji (poster, celostranska slika, naslovnica…): 100,00 €

———

Cene razstavnin veljajo za gostovanja. V primeru, da naročnik sofinancira nastanek umetniškega dela, mu lahko avtor ponudi popust pri razstavnini.

Cene veljajo za razstave z določenimi časi postavitev. Za dela, ki so namenjena trajnim objavam na spletu, priporočamo višje razstavnine.

Cene veljajo v primeru, da je naročnik javni zavod ali nevladna organizacija, ki je programsko ali večletno projektno sofinancirana z javnimi sredstvi. V primeru, da je naročnik financiran z javnimi sredstvi enoletno projektno, so cene lahko nižje.

V primeru vnaprej predvidenega prenosa razstave je razstavnina lahko v izhodišču višja.

Cene so navedene v bruto zneskih.

Cene veljajo za domači in mednarodni prostor.

Cene so lahko višje od navedenih.

Umetnik se lahko odloči, da se avtorskemu honorarju ali razstavnini odpove.

Produkcijski stroški, materialni stroški in potni stroški niso vključeni. Zanje se umetnik in naročnik dogovarjata posebej.

Če naročnik nima sredstev za razstavnino ali avtorski honorar, se lahko umetnik dogovori z naročnikom za materialno kompenzacijo v protivrednosti razstavnine ali honorarja. Primeri nadomestil: katalogi, knjige, naročnine na hišne revije, uokvirjanje ali tiskanje del, odkup dela, prevodi itd.

Umetnikom priporočamo sklenitev pisnega dogovora z naročnikom pred izvedbo naročila.

———

O CENIKU

Pri pripravi cenika smo črpali podatke iz konkretnih dosedanjih izkušenj ustvarjalcev, članov Odprte zbornice, ki so prispevali primere iz svojih praks, predvsem v Sloveniji. Zneski, ki so v ceniku, temeljijo na primerih dobrih praks v javnem in nevladnem sektorju. Pri sestavi cenika smo sodelovali umetniki in producenti oz. galeristi iz nevladnega sektorja, ki so na strani naročnikov. Poleg praktične vloge, ki jo ima cenik v poslovnih odnosih, želimo z njim tudi ozaveščati vse vpletene v poslovni vidik odnosov med protagonisti v polju sodobne umetnosti in konstruktivno prispevati k javnim razpravam.

———

Posodobitev cenika je bil opravljena septembra 2021.
Prva objava cenika: februar 2016

Pripravila/uredila: Marija Mojca Pungerčar