Archive for March, 2010

Zapisnik sestanka Projektne skupine za celostno rešitev statusa samozaposlenih v kulturi, 27. 1. 2010

Številka: 616-1/2008
Datum: 27. 1. 2010
Zadeva: SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE ZA SPREMEMBO UREDBE O SAMOZAPOSLENIH, view Z DNE 27. 1. 2010 – ZAPISNIK

Prisotni: Irena Pivka (Asociacija), Vesna Bukovec (Odprta zbornica), Medard Kržišnik (Artservis), Jernej Senekovi? (Ministrstvo za finance, namesto Lucije Perko Vovk), Peter Tomaž Dobrila, Urška Zupanec, Barbara Videnšek, Matjaž Šekoranja, Mojca Juri? (vsi Ministrstvo za kulturo)
» more…