Archive for June, 2008

Plačilo za delo samostojnega delavca / ustvarjalca v primeru finančne nezmožnosti naročnika

Na posvetu v Alkatrazu smo govorili o dolgu v primerih, order ko naro?nik (npr. galerija) nima denarja, da bi umetniku pla?ala honorar. Denis Miklav?i? je poslal predlog zadolžnice v presojo; preglejte, komentirajte! » more…Prvi dogodek Odprte zbornice uspešen!

Javnega posveta 11. 6. 2008 o kolektivni pogodbi za samozaposlene v kulturi se je udeležilo okrog 20 ljudi. O dogodku v galeriji Alkatraz  je poro?alo Delo. » more…Why are artists poor? Conference report.

Poročilo iz konference UNI-MEI, kjer so proučevali ekonomski status umetnikov. V fokusu so bili vizualni umetniki in pisatelji. Posredoval Denis Miklavčič.
» more…Kolektivna pogodba: Vabilo na javni posvet za samozaposlene v kulturi

Samozaposleni kulturniki ste vabljeni na javni posvet, sovaldi kjer bomo razpravljali o
kolektivni pogodbi, ki se pripravlja za podro?je samozaposlenih v kulturi.

Posvet se bo zgodil v sredo, hospital 11. 6. 2008 ob 20.00 v galeriji Alkatraz na Metelkovi.

Osnutek Aneksa kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS za samozaposlene na
podro?ju kulture je pripravil SUKI – sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev
na podro?ju kulture in informiranja, viagra ki deluje v okviru Glose. Vsebine Aneksa bo na
javnem posvetu razložil Denis Miklav?i?, predsednik SUKI-ja.
» more…Redefinicija področja intermedijskih umetnosti pri MOL-u

Na sestanku 12. 5. 08 na MOL-u smo sestavili predlog za novo definicijo intermedijskih umetnosti za namen dopolnitve Strategije razvoja kulture v MOL 2008-2011 (str. 6). Na sestanku, unhealthy ki ga je sklical Dario Sereval, je sodelovalo 9 umetnikov in predstavnikov nevladnih organizacij.  Sestanek je bil namenjen vsem zainteresiranim.

» more…