Archive for October, 2008

Status in pravice umetnikov v EU

Odprta zbornica zbira in objavlja informacije o tem, for sale kako je položaj umetnikov urejen v razli?nih državah EU-ja. Imamo pri nas v tem pogledu res najboljšega od vseh možnih svetov? Poglejmo, primerjajmo! » more…Odprto pismo poslano medijem, odzivi

Ker se minister za kulturo na naše odprto pismo v treh mesecih ni odzval, sovaldi sale smo pismo poslali nekaterim medijem in trem potencialnim ministrom za kulturo. » more…