Archive for April, 2011

Odziv OZ na Analizo za NKP

?ani Odprte zbornice za vizualno umetnost smo na podlagi dokumenta “Analiza stanja na podro?ju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012–2015″  podali naslednja opažanja:

(pdf dokument: oz-odziv-na-analizo-mk)
Odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost
www.ljudmila.org/odprtazbornica
odprtazbornica@gmail.com

Ministrstvo za kulturo RS
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, pills 29. 4. 2011

Odziv na »Analizo stanja na podro?ju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012–2015«, Ministrstvo za kulturo RS, marec 2011

Dokument »Analiza stanja na podro?ju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 – 2015«, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo je sicer dobrodošel dokument pri reševanju težav s katerimi se sre?ujemo akterji na podro?ju kulture, vendar se nam zdi, da je dokument pripravljen preohlapno in bolj kot analizo predstavlja le pregled trenutnega stanja.

Naše odzive smo strukturirali po podro?jih, ki jih obravnava Analiza in ki se nas neposredno ti?ejo:
1.3 LIKOVNA UMETNOST
1.4 INTERMEDIJSKA UMETNOST
1. 11 MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE (3 Podporni sistemi podro?ja)
2.2 PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA V KULTURI ( 2.2.3 Zagotavljanje socialnih pravic samozaposlenih in starejših ustvarjalcev na podro?ju kulture)

Odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost

Dokument pripravili: Mag. Vesna Bukovec, Joško Pajer, Alenka Pirman, Irena Pivka, Mag. Marija Mojca Punger?ar, Borut Savski

Uredila: Mag. Vesna Bukovec

» more…