JAVNA TRIBUNA >NIKDAR VEČ NE BOMO STOPALI SAMI!<
March 25th, 2008

TOVARNA ROG / SOCIALNI CENTER

V ?ETRTEK, search DNE 27. MARCA 2008 OB 17. URI

Na vprašanje o usodi javnih prostorov, ki delujejo na podro?jih neodvisnih kulturnih, umetniških, izobraževalnih, raziskovalnih in socialnih dejavnosti, vladajo?a politika tako na mestni kot na državni ravni (tudi v ?asu predsedovanja Evropski Uniji in letu t.i. medkulturnega dialoga) odgovarja z enostranskimi odlo?itvami in izvaja ukrepe, ki nas eksisten?no ogrožajo. Zato sestavljamo mednarodno avtonomno solidarnostno mrežo, ki se odziva s pismom podpore Tovarni Rog v Ljubljani in vabilom na javno tribuno.

Posamezniki, skupine in organizacije, ki so se na ukinjanje javnih prostorov 25.
marca 2006 odzvali z zasedbo zapuš?ene tovarne koles v središ?u mesta Ljubljane, ter jo v zadnjih dveh letih povsem prostovoljno preuredili v kulturni, umetniški in
socialni center, se v teh dneh soo?ajo s politi?nimi pritiski in poskusom fizi?ne
deložacije iz tovarne. Po poro?anju za?asnih uporabnikov in uporabnic prostorov
nekdanje tovarne, za odlo?itvijo stoji župan mesta Ljubljane. ?e se slednji ne bodo
uklonili njegovi volji, je osebno napovedal celo posredovanje varnostne službe in
policistov.

Bistven problem je v tem, da se na ta na?in še pove?uje negotovost obstoja
kulturnih, umetniških in socialnih dejavnosti, ki že drugo leto potekajo v Rogu. Pri
tem moramo vedeti, da mnoge med njimi edino tukaj najdejo prostor. Naj omenimo
številne dogodke v povsem opremljeni, programsko inovativni in dobro obiskani
koncertni dvorani, cirkusu in galeriji, ter dejavnosti socialnega centra, kjer
potekajo redne skupš?ine, tedenska sre?anja in diskusije z delavci iz samskih domov, aktivisti azilnega doma, ljudmi brez papirjev, zaprtimi v postojnskem centru za tujce, izbrisanimi državljani Slovenije in drugimi, ki so v Tovarni Rog prepoznali
mo? ustvarjanja, združevanja, organiziranja in upora. S tem so za?asni uporabniki in
uporabnice Tovarne Rog v Ljubljani neiz?rpno bogastvo znanj in izkušenj. V marsi?em postajajo vzor drugim svobodnim prostorom neodvisne umetniške, kulturne, intelektualne in socialne produkcije v Sloveniji, Evropi in v svetu.

Tovarna Rog dokazuje, da je možno druga?no organiziranje življenja in delovanja
nepodrejeno privilegijem in dobi?ku, kot to narekuje podjetniško upravljanje z
mestom in pospešena predaja javnih prostorov, med njimi tudi umetniških, kulturnih,
izobraževalnih in socialnih ustanov, v roke privatnemu kapitalu. Na ta na?in mesto
ne izgublja samo svoje identitete, ampak postaja pokrajina odtujenosti, strahov in
brezupa. Zato obsojamo vse oblike uni?evanja ali ukinjanja takšnih prostorov. In
zato jih bomo branili.

Na javni tribuni bomo spregovorili o povsem konkretnih izkušnjah in izpostavili
konkretne predloge, kako obraniti, ohraniti in okrepiti obstoje?e javne prostore na
institucionalnih in neodvisnih ravneh. Delovanje in povezovanje razli?nih
institucionalnih in neodvisnih umetniških, kulturnih in socialnih projektov v
Sloveniji in v Evropi napoveduje model nove avtonomije. V tem pomenu ne gre samo za skupen cilj, pomembna je predvsem skupna težnja in konkretno delovanje v prostorih radikalne odprtosti, razširjanju obstoje?ih in ustvarjanju novih svobodnih
prostorov.

Pozivam vse, ki soglasate z pismom podpore, da poleg svojega podpisa, sporocite tudi naziv svoje organizacije.
Pismo bo z vsemi podpisniki posredovano medijem.
Tisti, ki ste pismo pripravljeni podpisati, sporocite to v najkrajsem moznem casu na
zgornji naslov!

Vabljeni/e na javno tribuno!

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.