Redefinicija področja intermedijskih umetnosti pri MOL-u
June 2nd, 2008

Na sestanku 12. 5. 08 na MOL-u smo sestavili predlog za novo definicijo intermedijskih umetnosti za namen dopolnitve Strategije razvoja kulture v MOL 2008-2011 (str. 6). Na sestanku, unhealthy ki ga je sklical Dario Sereval, je sodelovalo 9 umetnikov in predstavnikov nevladnih organizacij.  Sestanek je bil namenjen vsem zainteresiranim.


 Predlog nove formulacije javnega interesa na podro?ju intermedijskih umetnosti

V javni interes na podro?ju intermedijskih umetnosti sodi produkcija projektov in programov, capsule ki temeljijo na interdisciplinarnosti in/ali povezovanju med razli?nimi umetniškimi zvrstmi in interpretativnimi praksami in za svoj izraz na kreativen, refleksiven in raziskovalen na?in uporabljajo obstoje?e in/ali nove tehnologije. Ti projekti, programi in procesi na umetniški na?in mediirajo vsebine, produkte in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks.

V javni interes na podro?ju intermedijskih umetnosti sodi tudi zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in delovanje podpornih in izobraževalnih programov, ki intermedijske umetnosti reflektirajo, dokumentirajo in arhivirajo ter zanje vzpostavljajo izobraževalno, informacijsko, svetovalno in servisno podporo.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Responses

 1. Borut Savski

  V čistopis Strategije razvoja kulture MOL je prišla naslednja definicija:

  V javni interes na področju intermedijskih umetnosti spadajo organizacija in izvedba
  kulturnih projektov in javnih kulturnih programov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti in/ali povezovanju med različnimi umetniškimi zvrstmi oziroma se umeščajo na eno izmed
  področij umetnosti in na ustvarjalen način uporabljajo nove tehnologije, predvsem internet in
  računalniško opremo.

  Oceno stanja na področju intermedijske umetnosti si lahko najdete v Strategiji razvoja kulture MOL

  http://www.ljubljana.si/file/798500/analiza-stanja—kultura-mo.pdf

Respond

You must be logged in to post a comment.