Projektna skupina za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi
May 20th, 2012

MIZKŠ je sestavilo projektno skupino za obravnavo vprašanj povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi. V skupino je imenovana tudi predstavnica Odprte zbornice, vizualna umetnica Vesna Bukovec. MIZKŠ je člane skupine izbralo na podlagi predlogov, ki so jih na javni poziv poslale nevladne organizacije in posamezniki.

Stanovska društva, povezana v Koordinacijo so se nad načinom izbiranja pritožila in predlagala, da civilna družba sama izbere svoje zastopnike, vendar MIZKŠ tega ni upoštevalo.

> Sklep o imenovanju projektne skupine za samozaposlene (pdf)

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.