Pismo Odprte zbornice kulturnemu ministru
July 14th, 2008

V Odprti zbornici smo se 14. 7. 2008 odzvali na izjave ministra za kulturo v zvezi z na?rtovanimi spremembami statusa samozaposlenih v kulturi. Poslali smo mu naslednje pismo:

Spoštovani g. Simoniti, for sale

V intervjuju z naslovom »Ne morejo nam odpustiti, da so izgubili na volitvah« (Sobotna priloga 14. 6. 2008), ste spregovorili tudi o vprašanju samozaposlenih v kulturi. Novinarki Tanji Jakli? ste povedali, da ste že za?eli delati na tem vprašanju s strokovnimi sodelavci, patient ki so vsak dan v stiku z ustvarjalci in dobro poznajo razmere.

Strinjamo se z vami, da potrebujemo u?inkovitejši, afirmativnejši in bolj motivacijski prostor za samozaposlene v kulturi. Menimo tudi, da mora proces reformacij oz. sprememb tako ob?utljivega podro?ja v vseh fazah potekati transparentno.

Posamezniki, ki smo povezani v okviru Odprte zbornice, želimo biti seznanjeni s potekom tega procesa in se vanj aktivno vklju?iti. Zato vas vljudno prosimo, da nam sporo?ite imena strokovnjakov, ki ste jih povabili k obravnavi podro?ja samozaposlenih znotraj na?rtovane reformacije javnega sektorja.

Pozdravljamo tudi vašo pobudo, da je treba pripraviti dobro študijo in iti v najširšo razpravo z vsemi prizadetimi. Zanima nas, ?e ste že izbrali izvajalca študije, kdo je to, kakšne so njegove strokovne reference oz. kako poteka naro?anje študije? Prav tako nas zanima, kakšni bosta metodologija in vklju?en vzorec in s katerimi sektorji se bo delala oz. se dela primerjava?

Predlagamo, da v strokovno skupino za podro?je samozaposlenih ?imprej povabite predstavnike naših zastopnih organizacij: SUKI – sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na podro?ju kulture in informiranja pri sindikatu Glosa, stanovska društva in druge organizacije, ki povezujejo ustvarjalce v kulturi (med njimi Kulturni forum, Asociacija, Artservis, Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih likovnih umetnikov itd.).

Tudi Odprta zbornica želi v to delovno skupino imenovati svojega predstavnika za sodobno vizualno in intermedijsko umetnost. Smo nova neformalna pobuda umetnikov, kustosov, kritikov in organizacij. Med nami so posamezniki z bogatimi izkušnjami in dolgoletnim stažem samozaposlenosti. Odprta zbornica se je letos že intenzivno angažirala pri odprtem dialogu v zvezi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008 – 2011. V zvezi s predlogom Kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi pa smo junija pripravili odmevno okroglo mizo v galeriji Alkatraz – ?lanek o njej je bil objavljen v Delu (Delo, Kultura, 13. 6. 2008, Slavko Pezdir, Kdaj bodo pravice izena?ene?)

Ve? o nas:

http://www.ljudmila.org/odprtazbornica/

Veseli bomo vašega odziva in povabila k sodelovanju!

?lani Odprte zbornice za vizualno umetnost:
Alenka Gregori?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Galerija Škuc
Jadranka Ljubi?i?, KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Dr. Katja Kobolt, samozaposlena v kulturi / producentka, Mesto žensk
Dunja Kukovec, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Mesto žensk
Irena Pivka, samozaposlena v kulturi / umetnica, Cona
Mag. Marija Mojca Punger?ar, samozaposlena v kulturi / umetnica, KUD Trivia
Borut Savski, samozaposleni v kulturi / umetnik, KUD Trivia
Tina Smrekar, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod No History

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Responses

 1. zvonka

  vecina ste verjetno ta dokument prebrali… samo vseeno se enkrat, kaj ministrstvo uposteva od tega:
  POROČILO
  o socialnem statusu umetnikov
  (2006/2249(INI))
  Odbor za kulturo in izobraževanje
  Poročevalka: Claire Gibault

  ………………………………….
  …………………..

  Kljub temu je treba povedati, da evropska zakonodaja na tem področju obstaja in jo je le treba izvajati, poleg tega pa umetniki slabo poznajo zakonodajo v državah članicah, ki jih sprejemajo, in ne znajo izkoristiti evropskih predpisov.

  Večina težav, s katerimi se soočajo umetniki, ni povezanih s kulturo, temveč z mobilnostjo, vizumsko politiko, zdravstvom, socialno varnostjo, brezposelnostjo in upokojevanjem, zato smo želeli najti okvirne odgovore predvsem na ta konkretna vprašanja.

  Številne države članice so že začele razpravljati o teh vprašanjih in menile, jih je treba izboljšati, da bo poklicna dejavnost evropskih umetnikov deležna ustreznega priznanja in ustrezno vključena v družbo.

  Zato smo prepričani, da bi bila evropska listina o umetniškem poklicu in pogojih za njegovo opravljanje odlična podlaga za razpravo.

  Prva stopnja za izboljšanje položaja umetnikov je ocena njihovih potreb, čeprav to ni dovolj.

  Izziv za evropsko kulturno politiko je oblikovanje dinamičnega kulturnega okolja, ustvarjanje in inovativnost na vseh področjih umetnosti, vendar moramo za to umetnikom zagotoviti socialno varnost, kot jo imajo drugi delavci v Evropski uniji, pri tem pa tudi nujno potrebno umetniško svobodo.

 2. Mojca

  Hvala, Zvonka, da si opozorila na ta dokument. Celotno Poročilo o socialnem statusu umetnikov je objavljeno na Artservisu:
  http://www.artservis.org/razno/porocilo_gibault.doc