POSVET SVOBODNJAKOV IN SAMOZAPOSLENIH NA PODROČJU KULTURE
September 19th, 2008

Spoštovani
 

V ?etrtek, sickness 25. septembra 2008 ob 17 uri sklicujemo posvet svobodnjakov in samozaposlenih na podro?ju kulture v Klubu Gromka, na Metelkovi mesto, cialis sale Masarykova 24, Ljubljana.

Na posvetu bomo spregovorili o aktualnem položaju svobodnjakov in samozaposlenih na podro?ju kulture, prescription pomenu organiziranosti in možnosti izboljšanja položaja z organiziranim delovanjem. Zavedamo se, kakšne nevarnosti predstavlja izpostavljanje svobodnjaka v boju za svoje pravice, zato je skupno delovanje pravi odgovor.

 
Glavne teme posveta so:

1.  uredba o samozaposlenih in položaj samozaposlenih

2.  alternativne možnosti zaposlitve svobodnjakov in kaj bi morala kulturna politika za to storiti

3.  kako lahko civilna družba in organiziranost vpliva na položaj svobodnjakov in samozaposlenih

4.  ugotavljanje interesa svobodnjakov in samozaposlenih po usklajenem delovanju in sindikalni organiziranosti

 
v nadaljevanju bomo opravili potrebne korake za organiziranje svobodnjakov in samozaposlenih:

5.  poro?ilo o delu SUKI

6.  predstavitev predloga Kolektivne pogodbe za samostojne delavce na podro?ju kulture

7.  predlog spremembe Pravil o delu konference

8.  evidentiranje in imenovanje Izvršilnega odbora SUKI

9.  razno

Posvet bo v povolilnem obdobju, ker nas je do sedaj še vsaka oblast pustila na cedilu!

Pridite v ?im ve?jem številu, saj moramo poskrbeti sami zase!

Denis Miklav?i?
predsednik SUKI

posvet-svobodnjakov-25-9-08

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.