Pismo MZK o perečih problemih samozaposlenih
January 18th, 2009

Ministrstvo za kulturo RS
ga. Majda Širca, advice ministrica
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Ljubljana 6.1.2008

Odprta zbornica za vizualno umetnost
Forum za samoorganizacijo posameznikov in skupin na podro?ju sodobne umetnosti
KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Masarykova 24
1000 Ljubljana

Ministrstvo za kulturo RS
ga. Majda Širca, ministrica
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Ljubljana 6.1.2008

Spoštovana ga. Majda Širca!

Ob za?etku vašega mandata vam iskreno ?estitamo za mesto kulturne ministrice. Želimo vam, da bi se v vašem mandatu kultura razcvetela ter da bi uspeli narediti ?imve? dobrega za pogoje ustvarjanja v kulturi in za ustvarjalce.

Odprta zbornica za vizualno umetnost je oktobra 2008 javno izrazila željo po aktivnem sodelovanju z Ministrstvom za kulturo v tem procesu. Posamezniki, povezani v okviru Odprte zbornice, se zavzemamo za izboljšane produkcijske pogoje na podro?ju sodobne vizualne in intermedijske umetnosti, zato želimo s svojimi predlogi konstruktivno sodelovati v procesu sprememb in izboljšav. V svojem odzivu na javno pismo ste našo pobudo že podprli in izrazili upanje, da bomo v prihodnosti sodelovali.

?lani Odprte zbornice si zato želimo sre?anja z vami, na katerem bi se vam predstavili in ter vas seznanili z našim delovanjem. Predstavili bi vam radi pobude za spremembe in izboljšave na naslednjih podro?jih:

1/ Status samozaposlenih v kulturi: bolniški stalež, obdav?itve, pokojnina, nadomestilo za obdobje brez dohodkov, povrnitev odvzetih pravic v statusu,itd.

2/ Prostori za življenje , delo in ustvarjanje: kadrovska stanovanja, ateljeji.

3/ Programski oz. projektni razpisi Ministrstva za kulturo: sestave komisij, kriteriji razpisnih pogojev, štipendije.

Pred sre?anjem vam lahko pošljemo podrobnejšo vsebino naših predlogov.

?lani Odprte zbornice smo aktivni ustvarjalci sodobne umetnosti z dolgoletnim staležom samozaposlenosti v kulturi. Dnevno smo soo?eni s preživetvenimi strategijami in imamo bogate izkušnje z realnim stanjem v kulturi.

Ve? o nas: http://www.ljudmila.org/odprtazbornica

V pri?akovanje vašega povabila na delovni sestanek, vas lepo pozdravljamo!

Odprta zbornica za vizualno umetnost:

Alenka Gregori?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Galerija Škuc
Jadranka Ljubi?i?, KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Dr. Katja Kobolt, samozaposlena v kulturi / producentka, Mesto žensk
Dunja Kukovec, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Mesto žensk
Irena Pivka, samozaposlena v kulturi / umetnica, Cona
Alenka Pirman, samozaposlena v kulturi / umetnica, Društvo za doma?e raziskave
Mag. Marija Mojca Punger?ar, samozaposlena v kulturi / umetnica, KUD Trivia
Borut Savski, samozaposlen v kulturi / umetnik, KUD Trivia
Tina Smrekar, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod No History
Brane Zorman, samozaposlen v kulturi / umetnik, Cona

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.