Zapisnik sestanka Odprte zbornice za sodobno vizualno umetnost
April 14th, 2008

Sestanek se je zgodil 12.4.2008 ob 13.00 v Škucu, recipe kjer smo se pogovarjali o konkretnih akcijah. Formirana je bila neformalna skupina, ki se je zaenkrat poimenovala v Odprto zbornico za sodobno vizualno umetnost.

Naslednji sestanek skupine je predviden 5.5.2008 ob 14.00 v kavarni SEM. Dogovor je bil, da se cim prej zahteva sestanek na MZK-ju z sekretarji in strokovnimi komisijami iz podro?ja vizualnih in intermedijskih umetnosti. Zato do naslednjega sestanka je nujno potrebno pregledati razpisne dokumentacije na vizualnem in intermedijskem podro?ju in pripraviti konkretne komentarje in predloge.

O nadaljnih akcijah in nalogah Odprte zbornice za sodobno vizualno umetnosti poglejte v zapisnik.

Sestanek za skupinsko in na?rtno povezovanje posameznikov in organizacij 12.4. ob 13.00 Galerija Škuc

Prisotni: Alenka Gregori? – Galerija Škuc, Jadranka Ljubi?i? – Galerija Alkatraz, Irena Pivka – umetnica, Marija Mojca Punger?ar – umetnica/urednica Artservisa, Borut Savski – umetnik, Tina Smrekar – umetnica

Zapisni?arka: Jadranka Ljubi?i?

1. Dogovor o sklicu sestanka na MZK-ju z sekretarji in komisijami iz podro?ja vizualnih in intermedijskih umetnosti: Do tega sestanka je potrebno pripraviti vsebinske predloge in ponuditi konkretne izboljšave ter rešitve za posamezna podro?ja. Sestanka naj bi se udeležilI umetniki, kustosi in kritiki,…. Do prihodnjega sestanka neformalne skupine smo si zadali nalogo, da vsak z svojega podro?ja pregleda razpisno dokumentacijo in pripravi konkretne komentarje.

Predlaganih je bilo že nekaj konkretnih predlogov glede odpiranja novega podro?ja na MZK-ju, ki bo definiral mejne projekte med vizualno in intermedijsko umetnostjo. Potrebno je redefiniranje kaj naj bi intermedijsko podro?je vklju?evalo. Bolj pogosto menjavanje ?lanov komisije, ki naj bi imeli do najve? 2 leti mandat.

Po današnjem sestanku (14.4.2008) z Maksom Soršakom na katerem so nam bile posredovane koristne informacije glede kulturniške zbornice nam je Maks še svetoval da je treba zahtevo za sklic sestanka na MZK-ju naslovit na Direktorat za umetnost in trenutno v.d. generalno direktorico Barbaro Koželj. V tem pismu je treba navesti vsa imena svetovalcev z vizualnega in intermedijskega podro?ja ter strokovnih komisij, ki bi jih radi imeli na sestanku, nato mora generalna direktorica direktorata jih obvestiti o pozivu in jih pozvati na sestanek. K pozivu za sestanek pa ji morajo biti predloženi tudi naši vsebinski komentarji in predlogi.

2. Vprašanja o kulturniški zbornici in njenem delovanju: Treba bo poizvedeti na kakšen na?in deluje kulturniška zbornica ter ali je možno se vanjo v?laniti. Irena Pivka bo do prihodnjega sestanka vzpostavila komunikacijo z MZK in poskušala se dokopati do teh informacij. V prihodnosti se razmišlja o planu zasedbe kulturniške zbornice. Maks Soršak se bo še v tem tednu poskušal dokopati do statuta kulturniške zbornice, ki je klju?en dokument za postopek v?lanjevanja.

3. Formirana je bila neformalna skupina (odprtega tipa), ki se naj zaenkrat imenuje Odprta zbornica za sodobno vizualno umetnost: Delovala naj bi kot neformalni sindikat, ki bi zastopal interese samozaposlenih v kulturi in vseh tistih, ki delajo na podro?ju sodobne vizualne umetnosti. Za za?etek naj bi delovala po principu formiranja delovnih skupin, ki bi pokrivale razli?na podro?ja. Neformalno delovno telo naj bi vklju?evalo od 15 do 20 ljudi, ki naj bi se aktivirali glede na aktualne probleme. V tem telesu naj bodo vklju?eni umetniki (ki naj bi bili v ve?ini), kustosi, kritiki,…

4. Blog: Naj bi se postavil na serverju na katerem bi bile dostopne vse informacije, vprašanja, komentarji in predlogi o delovanju Odprte zbornice za sodobno vizualno umetnost. Za blog bi bilo potrebno dolo?iti skrajšano ime, da se lahko blog pod tem imenom tudi registrira.

5. Sestanek: Naslednji sestanek na katerega moramo povabiti razširjeno ekipo umetnikov in ostalih delavcev na podro?ju vizualnih umetnosti, ki bo opozarjala in urejala doti?ne probleme bo, 5.5. 2008 ob 14.00 v Kavarni SEM.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.