MOL – Okrogla miza na temo intermedijske in vizualne umetnosti
April 16th, 2008

posiljam v vednost!
nujno se je treba udelezit teh razprav in do takrat pripraviti predloge….

MOL – Okrogla miza na temo intermedijske in vizualne umetnosti bo 6. maja ob 10. uri!


www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/312674/

Prvi strateški dokument
sreda, ailment 16.04.2008
Tekst: (sta)

LJUBLJANA – Mestni oddelek za kulturo je pripravil osnutek strategije razvoja kulture v Mestni ob?ini Ljubljana 2008-2011 in ga dal v javno razpravo. Kot prvi strateški dokument na tem podro?ju naj bi Ljubljani prinesel dostopnost, levitra kakovost in raznovrstnost kulturnih vsebin. Ob javni razpravi na ob?ini med 6. in 14. majem pripravljajo štiri javne tribune.

Strategija razvoja kulture v prestolnici za leta 2008-2011 je prvi sistemski dokument s podro?ja kulture, ki ga bo dobila Ljubljana, je na novinarski konferenci pojasnil na?elnik oddelka za kulturo Uroš Grilc. Osnutek strategije so pripravili na osnovi analize stanja, mnenj 40 strokovnjakov z razli?nih podro?ij kulture in raziskave Mirovnega inštituta, je pojasnil Grilc. Cilj programa je po njegovih besedah uravnotežen razvoj na vseh podro?jih kulture, dodali pa so doslej zapostavljene vidike. Med slednjimi je omenil kulturno vzgojo otrok in mladine ter kulturni turizem. Osrednji del kulturnega turizma bo celovita podoba Ljubljanskega gradu.

Grilc je izpostavil tri osnovna na?ela strategije. To so podpora kakovostnim kulturnim vsebinam, raznovrstnost kulturnih vsebin in njihova dostopnost, pri ?emer je velik poudarek na dostopnosti. Od danes je odprta javna razprava, ki se bo nadaljevala z javnimi tribunami v mestni hiši. Okrogla miza na temo intermedijske in vizualne umetnosti bo 6. maja ob 10. uri, o glasbeni in uprizoritveni umetnosti se bodo pogovarjali 7. maja ob 10. uri, o Knjigi in
kulturni dediš?ini pa isti dan ob 13. uri. Javna tribuna o osnutku tega
strateškega dokumenta bo 14. maja ob 10. uri.

Ljubljanski župan Zoran Jankovi? je dejal, da ta dokument poziva in izziva vse, ki ustvarjajo kulturo, kakor tudi ljubitelje in uporabnike kulture. Strategija prinaša razliko med pasivno in aktivno kulturno politiko, kar pomeni, da mesto ne bo le sofinanciralo projektov v kulturi, ampak bo kulturne ustvarjalce tudi usmerjalo in z njimi sodelovalo.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.