Razstavnine kot socialni korektiv?

Mnenje ob prebiranju članka Razstavnine kot socialni korektiv? Lilijane Stepančič z dne 17. 05. 2013, Delo Pogledi

http://www.pogledi.si/mnenja/razstavnina-kot-socialni-korektiv

Na pisanje Lilijane Stepančič se odzivamo kot umetniki, ki se v poslovnem odnosu neposredno srečujemo z galerijami, kulturnimi organizacijami in javnimi zavodi ter kot člani iniciative Odprta zbornica za sodobno umetnost, pri kateri želimo v dialogu reševati težave, ki jih v praksi srečujemo.

Ena od teh zadreg je tudi definicija razstavnine, ki je danes zgolj romantičen zgodovinski pojem, podobno kot Gubčeva desetina, in je med samozaposlenimi že pridobila naziv avtorskega honorarja, oziroma plačila za delo (“artist’s fee”). V dialogu z naročniki oz. poslovnimi partnerji pa se očitno še vedno pojavljajo romantizirane nejasnosti, ki niti malo ne koristijo poslovnemu odnosu. Graščak namreč zlahka izkoristi te poljubnosti in po svoji volji reže kruh – vse to z religiozno obljubo, da bo življenje na onem svetu morda bolje. Toliko o Pepelki in razrednem boju.
» more…Interventni zakon: Poziv Ministrstvu za kulturo za vključitev v pogajanja

Odprta zbornica in Asociacija smo 17. 5. 2013 poslali skupni poziv Ministrstvu za kulturo za vklju?itev v pogajanja z Ministrstvom za zdravje pri sprejemanju novega interventnega zakona:

» more…Plačilo akontacije dohodnine za normirance

Po novi dav?ni zakonodaji morajo tisti samozaposleni, case ki uveljavljajo normirane stroške, do 10. v mesecu pla?ati akontacijo dohodnine za prejšnji mesec.

Do 10. aprila je potrebno pla?ati akontacijo za trimese?no obdobje januar-marec. Obrok se potem pla?uje vsak mesec ali pa na enkrat na tri mesece, odvisno od višine izra?una akontacije (obrazec št. 4 – ?e je letni znesek višji od 400 EUR, se pla?uje akontacijo vsak mesec).

Akontacijo morate nakazati sami, DURS vam ne bo pošiljal položnice.

KAKO IZPOLNITI POLOŽNICO

Koda namena: TAXS
Namen: Akontacija dohodnine (za lastno evidenco je priporo?ljivo napisati tudi za kateri mesec se pla?uje)
Rok pla?ila: do 10. v mesecu (za prejšnji mesec)
Znesek: glede na vaš izra?un (obrazec št. 4)
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Trr za nakazilo
IBAN: SI56 011008881000030

Referenca: SI19 DŠ-40002 (DŠ = vaša dav?na številka)

Naslovnik: MF DUL, Dav?na ulica 1, Ljubljana*
PDP prora?un države
Gregor?i?eva ulica 20
1000 LJUBLJANA

*Podatek o naslovniku je prispevala dav?na svetovalka. Na uradni spletni strani DURS je naveden naslov PDP prora?un države, Gregor?i?eva ulica 20, Ljubljana.

 

Primer položniceKomentarji OZ na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK

V Odprti zbornici za sodobno umetnost smo v okviru javne razprave na (zdaj že bivše) MIZKŠ poslali pripombe in odzive na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK.

Novi minister Uroš Grilc napoveduje pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo in novega krovnega zakona za kulturo, viagra ZUJIK. V dveh mesecih obljublja popravljen osnutek novele ZUJIK, ki bo med drugim reševal tudi eno po njegovem mnenju klju?nih vprašanj kulture, medical status samozaposlenih.

Ker se status samozaposlenih neposredno ti?e ve?ine naših ?lanov, ambulance bomo v Odprti zbornici budno spremljali poteze novega ministra in njegovih sodelavcev.

Dokumenta:Seminar za samozaposlene v medijih in kulturi

POSNETEK SEMINARJA ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI

Tisti, pills ki se niste mogli udeležiti  Seminarja za samozaposlene v kulturi in medijih, ga lahko v celoti poslušate na zvo?nem posnetku!

Seminar o davkih,  ki je potekal 19. 2. in 20. 2. 2013 na MIZKŠ, so organizirali DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE, NOVINARSKI SINDIKAT, DRUŠTVO ASOCIACIJA IN ODPRTA ZBORNICA ZA SODOBNO UMETNOST.

Posnetek seminarja:

SEMINAR ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI.mp3

Vabilo na seminar:

» more…