Pismo MZK o imenovanju novih članov strokovnih komisij
January 28th, 2009

Ministrstvo za kulturo RS

Ga.  ministrica Majda Širca

Maistrova 10

1000 Ljubljana

 

Ljubljana 22.1. 2008

 

Dodatek: odgovor MZK odgovor-mzk_02-02-09_1

Dodatek: Pravilnik o strokovnih komisijah MZK mzk_pravilnik_strok_kom

Odprta zbornica za vizualno umetnost

Forum za samoorganizacijo posameznikov in skupin na podro?ju sodobne umetnosti

pri KUD Mreža / Galerija Alkatraz

Masarykova 24

1000 Ljubljana  

 

Ministrstvo za kulturo RS

Ga.  ministrica Majda Širca

Maistrova 10

1000 Ljubljana

 

Ljubljana 22.1. 2008

 

 

 

Spoštovana ga. ministrica Majda Širca!

 

 

Spodaj podpisani ?lani Odprte zbornice za vizualno umetnost/ Forum za samoorganizacijo posameznikov in skupin na podro?ju sodobne umetnosti Vas opozarjamo, drugstore da je po našem mnenju sporna situacija, ki je nastopila z imenovanjem novih ?lanov strokovne komisije kot posvetovalnega organa, ki ga ima ministrica za posamezna podro?ja.

 

Letos je prišlo do novih imenovanj ?lanov strokovnih komisij. Ugotavljamo, da ?lani, ki so bili predhodno (še pred mesecem) ?lani strokovne komisije na MOL-u za razpisno leto 2009, odlo?ajo o dodeljevanju javnih sredstev na projektnih razpisih na Ministrstvu za kulturo za to- isto prora?unsko leto (2009).

Tako navzkrižno prepletanje enake funkcije v enaki komisiji, find le da je enkrat na MOL-u oddelek kultura, drugi? na MzK,  je nesprejemljivo.

To konkretno pomeni, da lahko ista oseba odlo?a o javnih sredstvih, ki so na voljo na projektnih razpisih in s tem krati pravico posameznikom in skupinam, ki se prijavljajo na javne razpise do pravi?nejšega in demokrati?nega dodeljevanja javnih sredstev.

 

Zgolj hipoteti?no to pomeni, da lahko ?lan strokovne komisije na osnovi svoje osebne vizije zavrne umetnika ali skupino, kar samo po sebi ni ni? narobe, ?e ima ta umetnik ali skupina možnost kandidirati za javna sredstva na drugem razpisu, kar zmanjšuje neizogibni subjektivni moment posameznih ?lanov komisije. Kljub razpisnim kriterijem, ki zagotavljajo objektivnejši vpogled, je ocenjevanje umetnosti neizogibno tudi subjektivno.

 

Zato predlagamo, da se iz komisije izvzamejo ?lani, ki so bili predhodno vklju?eni v strokovne komisije na projektnih razpisih MOL-a in pri tem predlaga nove ?lane.

 

V pri?akovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo,

Odprta zbornica za vizualno umetnost

 

Mag. Vesna Bukovec, samozaposlena v kulturi / umetnica

Alenka Gregori?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Galerija Škuc

Dr. Katja Kobolt, samozaposlena v kulturi / producentka, Mesto žensk

Dunja Kukovec, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Jadranka Ljubi?i?, KUD Mreža / Galerija Alkatraz

Katerina Mirovi?, samozaposlena v kulturi/ Forum Ljubljana

Tanja Lažeti?, samozaposlena v kulturi / umetnica

Irena Pivka, samozaposlena v kulturi / umetnica, Cona

Alenka Pirman, samozaposlena v kulturi / umetnica, Društvo za doma?e raziskave

Mag. Marija Mojca Punger?ar, samozaposlena v kulturi / umetnica, KUD Trivia

Borut Savski, samozaposlen v kulturi / umetnik, KUD Trivia

Tina Smrekar, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod No History

Mara Vuji?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Mesto žensk

Brane Zorman, samozaposlen v kulturi / umetnik, Cona

 

Dodatek: odgovor MZK odgovor-mzk_02-02-09_1

Dodatek: Pravilnik o strokovnih komisijah MZK mzk_pravilnik_strok_kom

 

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.